Đoạn tội loa toàn

Đoạn tội loa toàn

Thiếu nữ này có thể nhìn thấy cái chết

Sinh ra liền có thể tự động tránh đi thiên tai nhân họa ma đồng thiếu nữ, tại người được thiên kiều xuống, mắt thấy một bộ thi thể phục sinh—–cái gì? Cái này chính là số mệnh an bài người hoa lệ lên sàn? Không phải cương thi, không phải là vampire, là… nhân loại?

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 22:21:57
Lượt xem: 3.3k
7.8 (54 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?