Girls und Panzer - Little Army

Girls und Panzer - Little Army

Girls & Panzer - Little Army; Girls and Panzer - Little Army

Ai đã xem bộ anime Girl und panzer chắt cũng biết cái này nhể ai chưa xem thì xem rồi sẽ biết

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Tác giả: N/A
Cập nhật: 2023-03-14 02:47:05
Lượt xem: 2.2k
9.0 (28 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?