Jaianto Ojosama

Jaianto Ojosama

Đang cập nhật

Tôi không thể tin rằng tiểu thư nhà tôi lại to đến thế.Fujido Okiro là người lãnh đạo một tập đoàn có quy mô lớn về mặt hàng máy bán nước tự động của Nhật Bản và phục vụ bên cạnh cô ấy là người quản gia cá nhân của cô ấy, bác sĩ lập dị Sebastion.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-14 23:39:25
Lượt xem: 2.4k
7.0 (13 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?