Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Đang cập nhật

" Người Nhân Tạo " đã trở thành một dạng kĩ thuật, nhưng mà chính phủ các nước ban bố Pháp lệnh nghiêm cấm sản sinh " Người Nhân Tạo " , song, có những người có tiền, không ít công ty nhỏ đã bí mật sản sinh " Người Nhân Tạo " chuyên cung cấp cho người có tiền hưởng thụ , Người Nhân Tạo cùng Khách Hàng sánh đôi... Nhưng mà lão bà của tôi lại là một sản phẩm " Kém Chất Lượng" .

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 22:51:03
Lượt xem: 4.1k
7.8 (9 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?