Light Chaser

Light Chaser

Seven Knights

Hai con người cùng được ánh sáng cứu rỗi khỏi bóng tối. Họ tự hứa sẽ trở thành ánh sáng mới.

Loại truyện: Manhwa
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 21:37:33
Lượt xem: 4.5k
10 (56 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?