Loạn Thế Hành

Loạn Thế Hành

Đang cập nhật

Loạn lạc khắp nơi, yêu tà nổi lên, thiếu niên bí ẩn ra khỏi Thiên Nguyên Trấn, đấu quần yêu, chiến chúng hiệp. Lang thang trong thời loạn, tìm lại sự thật bị đánh mất.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-15 19:11:15
Lượt xem: 3.3k
7.8 (30 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?