Love After World Domination

Love After World Domination

Đang cập nhật

Nói đơn giản, romio & juliet trong bối cảnh thế giới đã bị xâm lược bởi alien

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Tác giả: Noda Hiroshi
Cập nhật: 2023-03-15 17:13:13
Lượt xem: 4.4k
7.0 (43 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?