Mắt La Sát

Mắt La Sát

Đang cập nhật

Đan, một cô gái sống những ngày vui vẻ như bao cô gái, đến một hôm có anh chàng Ô dọn đến làm hàng xóm. Đến khi Ô nhờ Đan giúp một tay trong công việc, thì thế giới quan của Đan đã hoàn toàn đổi khác, thì ra Ô là người thông linh giữa hai giới âm dương.

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 22:40:12
Lượt xem: 4.1k
9.0 (42 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?