Mushishi

Mushishi

Mushi-shi; Trùng sư; Truyền kỳ trùng truyện; 蟲師

Mushi không phải thực vật cũng không phải động vật . Ngoài ra, nó không phải vi khuẩn hoặc nấm .Nó có hình dáng giống như sự sống nguyên thuỷ. Dáng vẻ vả cách sống thì chưa rõ. Chúng ta không thể nhận xét về cách sống cho đến khi chúng ta gặp Mushi và họ cho chúng ta thấy hiện tượng thần bí. Họ đã sống như họ tồn tại.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Tác giả: Yuki Urushibara
Cập nhật: 2023-03-12 22:51:48
Lượt xem: 1.7k
7.0 (14 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?