My Stepsister Who Says Go Die Go Die To Me Everyday, Tries To Hypnotize Me To Fall For Her

My Stepsister Who Says Go Die Go Die To Me Everyday, Tries To Hypnotize Me To Fall For Her

Mainichi Shine Shine Itte Kuru Gimai ga, Ore ga Nete Iru Suki ni Saimin-jutsu de Hore Saseyou to Shite Kurundakedo…!

Tôi, Ichigaya Aoto, bị ghét đến chết bởi cô em gái của mình, Ichigaya Shizuku. Em gái nuôi yêu thắm thiếc anh trai, và thường được thấy trong những bộ romcom, đúng là ảo tưởng. Mỗi ngày tôi đều bị em ấy nói là cản đường và tôi nên đi chết quách đi.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Tác giả: Tanaka Doriru
Cập nhật: 2023-03-15 22:11:37
Lượt xem: 3.5k
7.2 (19 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?