Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Đang cập nhật

Lâm xảo thân vi S cấp bảo phiêu, trừ liễu tình thương dạng dạng xuất loại bạt tụy (vũ lực trị), khước than thượng liễu trừ liễu vũ lực trị bạo bằng dạng dạng xuất loại bạt tụy (trí thương + tình thương) đích chủ nhân. Hai người gặp nhau, xem ai thuần phục ai

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 23:02:03
Lượt xem: 2.9k
8.4 (57 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?