Nhật Kí Tương Lai Ngoại Truyện: Mosaic

Nhật Kí Tương Lai Ngoại Truyện: Mosaic

Mirai Nikki: Mosaic

Tìm hiểu thêm về những nhân vật khác trong Mirai Nikki – Nhật Ký Tương Lai (cụ thể ở đây là Uryuu Minene). Những chuyện trong đây xảy ra khoảng mấy ngày trước khi họ nhận được nhật ký của riêng mình và cho chúng ta biết họ đã nghĩ gì cùng với lý do họ sử dụng nhật ký. Trong cuốn này bạn sẽ biết thêm về Deus ex Macchina, “Chúa Tể” của Không Gian và Thời Gian, và mục đích thực sự của ông ta.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Esuno Sakae
Cập nhật: 2023-03-10 15:15:53
Lượt xem: 2.1k
9.6 (56 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?