Re: Live

Re: Live

Đang cập nhật

Trong xã hội tương lai , những tên tội phạm của xã hội loài người sẽ không còn phải chấp hành án tù hay tử hình . Thay vào đó một chương trình cải tạo nhân cách thông qua việc xóa đi những ký ức xấu của tội nhân được sử dụng như một cách hữu hiệu để giảm tỉ lệ tái phạm tội

Loại truyện: One shot
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 19:14:00
Lượt xem: 3.5k
10 (35 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?