Ryoumin 0-Nin Start No Henkyou Ryoushusama

Ryoumin 0-Nin Start No Henkyou Ryoushusama

The Population Of The Frontier Owner Starts With 0. "Dias The Blue" And A Blue Horned Girl.; Zeronin

Dias, chàng trai luôn làm theo di nguyện của cha mẹ mình là bảo vệ kẻ yếu. sau chiến tranh anh đã được phong làm lãnh chúa nhưng... đó là lãnh chúa của một thảo nguyên chỉ toàn cỏ là cỏ. ở đây anh biết được sự thật về quốc gia của mình. anh sẽ làm gì để tiếp tục di nguyện của cha mẹ

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Tác giả: Fuurou
Cập nhật: 2023-03-14 02:48:48
Lượt xem: 2.7k
8.4 (48 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?