S.H.I.E.L.D

S.H.I.E.L.D

Đang cập nhật

Chúng ta biết gì về những anh hùng đầu tiên? Những người đầu tiên đánh bại Galactus, The Brood, những người đã đẩy lùi các Celestial. Những con người đã giải cứu thế giới trước khi những anh hùng như Captain America hay Iron Man được sinh ra. Và liệu chuyện đó có ý nghĩa gì với các anh hùng ngày nay, và với Nick Fury...

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 17:59:54
Lượt xem: 2.8k
7.0 (29 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?