Skin & bone

Skin & bone

Đang cập nhật
Thể loại: Horror

Chắc hẳn các bạn đã biết mangaka Hideshi Hino - tác giả bộ The bug boy rồi chứ? :D

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 18:45:00
Lượt xem: 2.9k
8.0 (39 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?