Thần Thánh Hiệp

Thần Thánh Hiệp

Đang cập nhật

Châu Tụng Tinh, với biệt hiệu Đổ Thánh, một đời khổ luyện kỹ thuật cờ bạc để trả thù cho cha. Nhân duyên tế hội gặp được Đổ Hiệp, Đổ Thần cùng liên kết hạ địch, nào ngờ trở thành bộ ba nổi tiếng giới đỏ đen. Một phiên bản Thần Bài khác của Tư Đồ Kiếm Kiều lúc vừa vào nghề nha.

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 22:08:44
Lượt xem: 2.9k
7.0 (4 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?