Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt

Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt

Đang cập nhật

Lưu Lãng, vận mạng đã an bài, đã trở thành một lính canh ngục nho nhỏ, quản lý ngục giam Thiên đình thế gian phân bộ. Không có tiền lương? Thần Tiên phạm tội hiến tiên thuật! Không có xã bảo vệ? Thăm tù Tiên Tử nhét tiên đan! Không có thưởng cuối năm? Vị hôn thê công ty phát lương nhân đôi! Xem Lưu Lãng làm sao chuyển đổi nhân tiên hai giới, trở thành lưỡng giới phi phàm ăn sạch đại lão!

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-14 02:48:51
Lượt xem: 3.9k
8.6 (63 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?