Tiên Thê Tại Thượng: Lang Tính Lão Công Thâm Thâm Ái

Tiên Thê Tại Thượng: Lang Tính Lão Công Thâm Thâm Ái

Đang cập nhật

Mười tám tuổi, một tờ hiệp nghị, cô trở thành người mang thai hộ. Thai song sinh, cô tự ý trộm một Bảo Bảo. Gặp nhau lần nữa, thật ra cũng có tư tâm. Nhưng vì sao ông trời lại trêu ghẹo, hết lần này tới lần khác khiến cô yêu người đó . Lãnh Khiêm nói: “Bởi vì cô là mẹ của con tôi!”.

Loại truyện: Manhua
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 21:43:13
Lượt xem: 3.9k
9.0 (20 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?