Ultimatum

Ultimatum

Đang cập nhật
Thể loại: Đang cập nhật thể loại

Ultimatum, đơn giản là sự kết thúc của Ultimate Marvel Universe.

Loại truyện: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 19:03:14
Lượt xem: 4.6k
7.0 (66 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?