Vampire Rose

Vampire Rose

Đang cập nhật

"Những điều siêu nhiên không tồn tại trong thế giới này!" Kahou Mira hoàn toàn ghét tất cả những điều siêu nhiên, nhưng tại sao Hikaru-senpai mời cô ấy tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên? Một ngày, Mira gặp vampire của học viện, Rose. Bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên với Hikaru-senpai để nhận được sự giúp đỡ...

Loại truyện: One shot
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 20:08:21
Lượt xem: 3.9k
9.0 (15 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?