Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Shaman King Zero

Tập hợp nhiều one-shot về Shaman King mới nhất của Hiroyuki Takei trên tạp chí Jump X.

Loại truyện: One shot
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-09 18:21:29
Lượt xem: 2k
7.0 (18 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?