Yuuyake Rocket Pencil

Yuuyake Rocket Pencil

Sunset Locket Pencil , Yuuyake Shuffle

Mẹ Satomi đã bỏ cha cô, nhưng Satomi vẫn đợi cô tại cửa hàng của gia đình. Khi cha của Satomi, người đã trở thành một otaku và bỏ cuộc, quyết định đóng cửa tiệm, cô cầu xin ba mình chuyển nó sang cho cô. Yuuyake Rocket Pencil liên quan đến những nỗ lực và thành công của một cô gái học tiểu học điều khiển cửa hàng một mình.

Loại truyện: Manga
Trạng thái: Đang tiến hành
Cập nhật: 2023-03-12 21:31:37
Lượt xem: 2.9k
9.8 (51 đánh giá)
Đánh giá ngay
Bạn nghĩ sao về bộ truyện này?